Oddíl karate SAMURAI

Oddíl karate SAMURAI se specializuje na styl karate Šótókan.

Šótókan

Šótókan je styl karate, který se vyvíjel z různých bojových umění. Tento styl karate zavedl Gičin Funakoši (1868-1957) se svým synem Gigo (1906-1945).
Šótókan je v japonštině tvořeno třemi znaky kandži 松 濤 館 a v překladu znamená Dům vlnících se borovic.

Škola Šótókan je obvykle rozdělena do tří částí: Kihon (základy), kata (formy nebo vzory pohybů) a kumite (boj-zápas).
Techniky v kihon a kata se vyznačují dlouhými a hlubokými postoji, které poskytují stabilitu a umožňují silné pohyby. Šótókan je považován za tvrdý styl karate.

Stupně technické vyspělosti

Stejně jako u mnoha bojových umění, Šótókan používá systém barevných pásů k označení stupně technické vyspělosti (STV). Většina škol Šótókan používá Kjú (žák)/Dan (mistr) systém. V Šótókanu je celkem 8 kjú (8-1) a 10 danů (1-10). STV kjú jsou označeny barvami od bílé (8. kjú - nejnižší pás) až po hnědou (1. kjú - nejvyšší pás). STV dan (mistrovský stupeň) má vždy černý pás. Některé školy používají na černém pásu pruhy pro označení STV. Mistr Gičin Funakoši měl STV Godan (5. dan).

Kata je jedna ze tří hlavních částí Karate. Kata je často popisováno jako stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata začíná a končí úklonou, až na výjimky obsahuje dvě kiai (výkřik znamenající maximální nasazení) a začíná obrannou technikou.

Kata

V Šótókanu se cvičí celkem 26 kata.

 • Heian šodan (平安初段, angl.Pinan shodan),
 • Heian nidan (平安二段, angl. Pinan nidan),
 • Heian sandan (平安三段, angl. Pinan sandan),
 • Heian jondan (平安四段, angl. Pinan yondan),
 • Heian godan (平安五段, angl. Pinan godan),
 • Bassai-dai (披塞大),
 • Džion (慈恩),
 • Empi (燕飛),
 • Kankú-dai (観空大, angl. Kūsankū, aj.),
 • Hangecu (半月, angl. Hangetsu),
 • Džitte (十手, angl. Jitte),
 • Gankaku (岩鶴, angl. též Chintō),
 • Tekki šodan (鉄騎初段, angl. Tekki shodan),
 • Tekki nidan (鉄騎二段),
 • Tekki sandan (鉄騎三段),
 • Nidžúšiho (二十四步, angl. Nijūshiho),
 • Činte (珍手), angl. Chinte),
 • Sóčin (壯鎭, angl. Sōchin),
 • Meikjó (明鏡, angl. Meikyō nebo Rōhai),
 • Unsu (雲手),
 • Bassai-šó (披塞小, angl. Passai/Bassai shō),
 • Kankú-šó (観空小, angl. Kankū shō),
 • Wankan (王冠),
 • Godžúšiho-šó (五十四歩小, angl. Gojushiho shō),
 • Godžúšiho-dai (五十四歩大, angl. Gojushiho dai),
 • Džiin (慈陰, angl. Ji'in).

Kumite

Kumite (組手) znamená zápas a je jednou ze tří hlavních částí tréninku karate společně s kata a kihonem. Kumite je část karate, ve kterém se trénuje proti protivníkovi a ve kterém se používají techniky naučené z kihonu nebo kata. Kumite může být použito k rozvoji určitých technik nebo dovedností (např. správné odhadování a udržování vzdálenosti od protivníka), ale také je to soutěžní disciplína.

Začátečníci se učí kumite nejprve prostřednictvím základních cvičení jako jsou jednoduché kombinace několika úderů na hlavu (džódan - 上段) nebo tělo (čúdan - 中段). Zároveň se učí i obranu, kryty, bloky, úskoky, atp. V karate je velice důležité i načasování a rychlost.

 

 

 

Oddíl karate SAMURAI 侍